Topte pohodlněji, topte levněji i ve vašem kotli

Popis hořáku

Retortový hořák je konstruován na principu spodního přikládání paliva a samotné spalování v něm připomíná kovářskou výheň. Dopravu paliva ze zásobníku do topeniště obstarává litinový šnek. V topeništi se pak palivo odspodu vyhrnuje nahoru na rošt, kde postupně odhořívá. Hoření probíhá za podpory vzduchu, který je do spalovací komory přiváděn ventilátorem. Pevné zbytky po spálení jako popel a škvára jsou postupně vytlačovány na hranu roštu a poté přepadávají do popelníku. Rošt i retorta jsou vyrobeny z litiny, která dobře odolává vysokým teplotám.